Kwaliteitsbeleid

Bij ShBarcelona werkt een team van professionals vanuit verschillende disciplines en met diverse achtergronden. In 2000 is het bedrijf als uitdagend ondernemingsproject van start gegaan.

Oorspronkelijk was het bedrijf vooral gericht op het huisvesten van mensen. Sinds de start is het portfolio echter steeds verder uitgebreid met appartementen en woonruimten. De meesten hiervan zijn volledig uitgerust en liggen op de beste locaties in Barcelona. Wij zijn lid van Apartur (de Vereniging voor Toeristische Accommodaties in Barcelona) en geaccrediteerd uitvoerder voor HUTS (Huisvesting voor Toeristisch Gebruik). Wij zijn ook aangesloten bij het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars en Vastgoedbeheerders. Al deze organisaties garanderen goed vakmanschap en gedegen bedrijfsbeheer. Onze ruime professionele ervaring in de vastgoedbemiddeling, zowel bij de aan- als verkoop van onroerend goed, ligt hieraan ten grondslag. 

Door onze nauwkeurige en transparante werkwijze, de voortdurende optimalisatie van onze processen en de gegarandeerde kwaliteit van dienstverlening, hebben we het vertrouwen gewonnen van de meest prestigieuze - nationale en internationale - organisaties, bedrijven, hogescholen en universiteiten. De doelstelling van ons kwaliteitsbeleid is gericht op continue verbetering en om dit te bewerkstelligen hebben we een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) geïmplementeerd volgens de UNE-EN ISO 9001-norm.

Om al deze redenen zijn wij bij ShBarcelona toegewijd aan:

  • Het voldoen aan alle wettelijke eisen, evenals alle vereisten die de organisatie zelf onderschrijft.

  • Het bevorderen van de continue verbetering van onze processen om het hoogste kwaliteitsniveau bij elke geleverde dienst te garanderen.

  • Het voldoen aan de werkelijke wensen en behoeften van onze klanten en anderen geïnteresseerd.

  • Het zorgen voor periodieke training van het personeel binnen de organisatie.

  • Het betrekken van het personeel bij het werken volgens het managementsysteem en bij het zoeken naar continue verbetering.

Door het ontwikkelen en uitvoeren van deze actiepunten, zet ShBarcelona zich in voor de continue verbetering van haar kwaliteitsmanagementsysteem. Om ervoor te zorgen dat dit kwaliteitsbeleid ook wordt nageleefd, formuleert de Voorzitter concrete kwaliteitsdoelstellingen die hiermee in overeenstemming zijn en wordt het systeem periodiek geëvalueerd om de effectiviteit te waarborgen.

 

Eduard Itoiz
Presidente del Grupo Sh
Octubre 2018