blog shbarcelona català   blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Administratieve zaken

Wat is ITP?

hand, papier en laptop met rekenmachine
Geschreven door Daniella

We beginnen met de uitleg van de afkorting: ITP is Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Het betreft hier de belasting die je moet betalen aan de Hacienda (het rijk) wanneer je een huis of auto (ver)koopt (beiden tweedehands), je woning verhuurt of op een andere manier kapitaalvermeerdering tot stand brengt.

Hoewel het om een rijksbelasting gaat, is elke autonome gemeenschap verantwoordelijk voor het innen ervan en daarom heeft dus ook elke autonome gereedschap specifieke regels. In dit artikel richten we ons enkel op de ITP in Catalonië.

 • appartementen in Barcelona

De ITP in Catalonië

Nu je al iets meer weet over deze belasting, zullen we de definitie ervan in Catalonië verder toelichten, aangezien deze iets ingewikkelder is.

Volgens de website van de Agència Tributària de Catalunya omvat de overdrachtsbelasting 3 verschillende soorten activiteiten waarop zij wordt geheven:

 • Transmisiones patrimoniales onerosas (TPO): Overdracht van goederen tussen natuurlijke personen
  • Aan- en verkoop van onroerend goed
  • Verhuur van een woning
  • Aan- en verkoop van een tweedehands voer- of vaartuig
  • Lening aan een familielid
  • Administratieve concessie
  • Andere overdrachten van goederen
 • Las operaciones societarias (OS)handelingen tussen bedrijven met winstoogmerk. Dit gebeurt aan de hand van formulier 600.
 • Los actos jurídicos documentados (AJD): hierbij gaat het handelingen met betrekking tot notariële, commerciële, administratieve en gerechtelijke documenten.
inkomstenbelasting

Foto via Pexels

Nu je dit weet, vraag je je af: “Wie betaalt die ITP dan?” Meestal is dat  – afhankelijk van het soort transactie – de koper (of huurder, gepensioneerde, vennootschap…).

📌 Vind meer informatie over deze belasting in deze handige gids van de Agència Tributària de Cataluña.

We gaan nu kijken hoe het betalen van deze belasting werkt bij de overdracht van onroerend goed.

ITP en de aankoop van een woning

Zoals je al hebt gemerkt, is er ook sprake van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een reeds bestaande woning (bij nieuwbouw is er sprake van BTW) of bij de verhuur van een woning. We kijken hoe dit werkt.

mannetje zit op muntgeld

Foto via Unsplash

Wanneer betaal je ITP bij de aankoop van onroerend goed?

Hoewel het niet veel lijkt, is de ITP een van de hoogste bedragen bij de aankoop van een tweedehandse woning. Het klopt dat er nogal wat verschil zit tussen elke autonome regio waar de belasting wordt geheven, maar het is toch waardevol om te weten (en dus van tevoren te berekenen) hoeveel de ITP is en of het de moeite dan nog wel waard is.

Je vraagt misschien ook af wanneer je de ITP betaalt ITP wanneer je vastgoed koopt? Normaal gebeurt dit gelijktijdig met het tekenen van de akte bij de notaris. In feite krijg je maximaal 30 werkdagen vanaf de datum van het tekenen van de akte om de ITP te betalen.

📌 Onthoud dat ITP alleen betaald hoeft te worden op bestaande woningen en niet op nieuwbouw. Hierover betaal je namelijk BTW.

Wie betaalt ITP bij de aankoop van een woning?

Zoals we al aangegeven hebben betaalt de koper de overdrachtsbelasting ten tijde van het passeren van de akte. Het komt als kostenpost dus nog eens bovenop alle andere onkosten die je bij de aankoop van een woning maakt.

Welke documenten moet je overleggen bij het betalen van de ITP?

Je meld je bij de betreffende Agencia Tributaria de Cataluña in jouw gebied en neemt het volgende mee:

 • Identiteitsdocument
 • Het originele document van de overdracht van het vastgoed (die krijg je weer terug)
 • Een uittreksel van het kadaster (deze blijft bij het belastingkantoor)
 • Een ingevuld formulier dat Modelo 600 heet
📌 Wanneer de belastingplichtige in aanmerking komt voor een belastingvoordeel of een verlaagd belastingtarief, moeten hiervoor bewijsstukken worden overgelegd waaruit ook blijkt dat men aan de voorwaarden voldoet.

Hoe de ITP te berekenen bij de aankoop van vastgoed

Een concreet voorbeeld maakt het zoveel duidelijker dan alleen maar te schrijven over de regels, daarom leggen we je nu een voorbeeld voor als het gaat om vastgoed aankopen.

Een appartement in Barcelona wordt voor 300.000 euro verkocht en de te betalen overdrachtsbelasting is 10%. Dat betekent dat de ITP 30.000 euro is. *Bekijk alle percentages in dit deel van de website van de Agencia Tributaria de Catalunya.

sleutels

Foto via Unsplash

ITP bij de verhuur van vastgoed

Wanneer je een appartement in Barcelona verhuurt, betaal je ook ITP, omdat het om vastgoed als woonruimte gaat. We zullen dit verder uitleggen.

Wie betaalt de ITP dan bij de verhuur van onroerend goed?

Om aan te kunnen geven wie de ITP bij de verhuur van een appartement betaalt, moeten we iets dieper op de materie ingaan. Normaal de huurder (volgens art. 8.f) namelijk verantwoordelijk voor het betalen van deze belasting, maar dit is ( volgens artikel 9 van de Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) niet het geval wanneer de verhuurder de eerste maand huur heeft ontvangen zonder te vragen de ITP te betalen. Dan moet de verhuurder dus deze belasting betalen.

Hoe de ITP berekenen bij de verhuur van een appartement

Om een beter beeld van de situatie te krijgen, geven we weer een voorbeeld: stel de huur van een appartement is 800 euro per maand. Dit zou betekenen dat het per jaar een bedrag van 9.600 euro betreft (vermenigvuldigen met 12). We nemen verder aan dat het een huurcontract van 3 jaar is. Het totale bedrag is dan 28.000 euro. Nu kun je het toe te passen belastingpercentage van 0,5 procent hierop loslaten. Het betekent dat er 140 euro aan ITP betaald moet worden.

📌 ShBarcelona kan voor jou Modelo 600 invullen en zorgdragen voor het gehele proces en de betaling van de ITP.
rekenmachine

Foto via Unsplash

Zit jij nog met vragen over de ITP?
Stel ze hieronder en we reageren!

Over de auteur

Daniella

Daniella schrijft, vertaalt en geniet van Barcelona.

Laat een reactie achter